Bränd:: Tenga

Tenga - Egg Ona Cap Masturbaator

play_circle_filled

Eneserahuldamine on nüüd veelgi nauditavam kui kunagi varem! Revolutsiooniliselt uudne munakujuline EGG masturbaator jaapani firmalt TENGA.Tõmba otsa, venita ja naudi!  Superlahe kingitus! 

Hind 8,95 €
Vaata lähemalt
Laos olemas (Eros Butiik)
Kõik enim müüdud tooted

Tellimuse tagastamine ja ümbervahetamine

NB! Meie poolt müüdavate toodete (aluspesu, kosmeetika, intiimkaubad nagu näiteks vibraatorid jne.) iseärasuse tõttu ning hügieenilistel põhjustel ei ole kasutatud toodete tagastamine või ümbervahetamine võimalik. Tagastada saab vaid kasutamata (avamata või kiles) originaalpakendis toodet.

Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Nimetatud 14 päevane tähtaeg algab alates hetkest, mil Klient Tellimuse kätte saab.

Toodete tagastamiseks/vahetamiseks tuleb Müüjale esitada taganemisavaldus 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Taganemisavaldust saab esitada järgnevalt:

• Saates vabas vormis ühemõttelise e-kirja aadressile info@eros.ee. Müüjale saabunud tagastusi aktsepteeritakse üksnes koos tagastusavaldusega.

Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. Kauplejal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud.

Ümbervahetatav või tagastatav peab olema originaalpakendis ja Toote küljes peavad olema kõik originaaletiketid. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

Klient on kohustatud avama Toote pakendi alati ettevaatlikult, seda kahjustamata. Kui pakendit ei ole võimalik avada seda rikkumata, ei ole Toote tagastamine originaalpakendis nõutav. Intiimtooteid pole võimalik ilma orginaalpakendita tagastada, sest Eros Butiigil pole võimalik rikutud toodet uuesti müüa. 

Ümbervahetamise korral saadab E-pood Kliendile uue Toote vahetult peale ümbervahetamisele kuuluva Toote kättesaamist. Ümbervahetamisega seotud kulud kannab Ostja.

Müüja tagastab Kliendile ostusumma 7 tööpäeva jooksul alates tagastamisavalduse saamisest, kuid mitte enne kui tagastatav toode on Eros Butiiki jõudnud. Summa tagastatakse samale arvelduskontole, millelt Klient tagastatava tellimuse eest tasus. 

Tellimuse tagastamise korral tagastab Müüja Kliendile kogu lepingu alusel saadud summa, sealhulgas Kliendi tasutud tellimuse kättetoimetamiskulu. 

NB! Tagastamise korral tuleb paki saatmise tsekk või arve alles hoida.

Defektiga toodete puhul järgitakse Võlaõigusseaduse sätteid ja teisi Eesti Vabariigi seadusi, mis puudutavad defektse toote tagastamist, parandamist ja asendamist.

Garantii kehtib toodetele seaduses ettenähtud korras. Garantii korras vahetab Eros Butiik tooteid välja, parandab või tagab muul viisil asja vastavuse garantiis ettenähtud tingimustele.

Pretensioonide esitamise kord

Müüdud Toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg-s 2 sätestatud 2-aastane pretensioonide esitamise tähtaeg. 

E-pood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on E-poe kohustus.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel kohustub Klient Müüjat sellest teavitama koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale vea ilmnemist, saates ostja kontaktandmed, probleemi täpse kirjelduse ja ostutšeki numbri e-posti aadressile info@eros.ee. Toote puuduse ilmnemisel palume toote kasutamine lõpetada.

Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Müüja ei vastuta tellitud toodete mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest, samuti kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ja/või mis on tingitud temast mitteolenevast vääramatust jõust (force majeure).

Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül, puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel, toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu, puudub ostu sooritamist tõendav dokument.

Kohtuväliseid kaebusi lahendab tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjon, kes lahendab tarbija ja ettevõtte vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled pole suutnud lahendada kui vaidlusaluse kauba ja teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.